Náučným chodníkom na Veľkú Javorinu

Dĺžka: 37 km, trvanie 2:30 h

Najvyšší bod: 950 m. N. M.
Najnižší bod: 313 m. N. M.
Stúpanie: 729 m
Klesanie: 728 m

Trasa vedie: Javorník - Vápenky - Kamenná búda - Veľká Javorina - Vápenky - Javorník

Z obce Javorník sa vydáte po cyklotrase č. 46 k chatovej oblasti Vápenky. Trasa vedie po Javorinském náučnom chodníku pozdĺž riečky Veličku miestami, kde v minulosti stálo niekoľko mlynov (Petruchův mlyn, Suchovské mlyny, Zámočnícke mlyny, Hryzlánské mlyny, Čerešnické mlyny, Fojtické mlyny). Po trase č. 46 sa dostanete až k rázcestí Kamenná búda, kde sa napojíte na trasu č. 5052 a pokračujete po náučnom chodníku až po vrchol Veľká Javorina. Tu môžete odbočiť priamo na vrchol a vysielač alebo pokračovať po náučnom chodníku späť k chatovej oblasti Vápenky a do východzieho budu Javorník.