Přeshraniční partneři vytvořili společný strategický dokument

Slovácký běžecký klub Kyjov, o.s. ve spolupráci se slovenským partnerem OZ Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina zrealizovali projekt s názvem "Strategie rozvoje běžeckého lyžování a zimní turistiky v Bílých Karpatech pro období 2015 - 2020" v rámci Programu přeshraniční spolupráce SR - ČR 2007 – 2013, Fondu mikroprojektů. Celkové náklady projektu představovali 16 705,00 EUR. Financován je z Evropské unie – z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 14 199,25 EUR a z vlastních zdrojů SBK Kyjov.

Cílem projektu bylo vypracovat strategii, která definuje faktory rozvoje, stanoví konkrétní cíle a navrhne opatření a aktivity pro rozvoj běžeckého lyžování a zimní turistiky v daném území Bílých Karpat. Partneři předpokládají návrh na rozšíření upravovaných běžeckých tratí v okolí státní hranice a vytvoření produktu cestovního ruchu na mezinárodní úrovni.

Vytvořená strategie je ke stažení ZDE.

Příloha 2 - Mapy trasování po Bílách Karpatech ke stažení ZDE.