O projekte

Název projektu: S mobilem po Bílých Karpatech

Vedoucí partner projektu: Slovácký běžecký klub Kyjov o.s.

Hlavní přeshraniční partner projektu: OZ Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina, OZ Kopaničiarsky región

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je v přeshraničním území podpořit vytvoření nové a prohloubení současné spolupráce v oblasti zvyšování informačně-komunikační přístupnosti, s využitím nejmodernějších prostředků založených na mobilních technologiích. Předložený projekt si klade za cíl v Trenčínském, Jihomoravském, Trnavském a Zlínském kraji na území Bílých Karpat vybudovat specializovanou aplikaci pro mobilní zařízení (smarthphony a tablety) s podporou globálního pozičního systému - GPS.

Hlavní projektový cíl je v souladu s prioritní osou č. II Operačního programu přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013 - Rozvoj dostupnosti přeshraničního území a životního prostředí a přispívá k naplňování oblasti podpory - Zlepšení informační a komunikační dostupnosti příhraničí.

Specifické cíle projektu:

a) Zlepšení přístupu obyvatel 4 krajů k informačním technologiím
b) Zlepšení přístupu obyvatel k aktuálním online informacím
c) Zlepšení bezpečnosti obyvatel v sídlech zúčastněných na projektu s využitím nejnovějších informačních technologií
d) Podpora cestovního ruchu v euroregionu Bílých Karpat, rozšíření využití nejnovějších informačních technologií pro podporu cestovního ruchu

Aktivity projektu:

1. Vytvoření sítě spolupráce, projektové řízení a monitoring
Vytvoření sítě spolupráce manažerů a odborníků v oblasti IT pro Bílé Karpaty v projektu, která zajišťuje aktivní komunikaci, propagaci a marketing všech aktivit předkládaného projektu oboustranně ve vazbě ke klíčovým institucím a cílovým skupinám.


2. Výběrové řízení
Realizace veřejných zakázek na dodávku externích služeb a zboží v ČR i SR v rámci projektu.


3. Vývoj mobilní aplikace - "Putování po Bílých Karpatech" a rozšíření informačního portálu "Běžky-kolo-pěšky"
Vývoj mobilní aplikace - putování po Bílých Karpatech (pro online i offline režim) a rozšíření informačního portálu Běžky-kolo-pěšky o on-line informace (včetně nového vnitřního systému zadávání online dat prostřednictvím GPS) o úpravě tratí pro běžecké lyžování, sjízdnosti cyklotras a průchodnosti pěších turistických chodníků a informace o bezpečnosti na těchto trasách. Ve společné mobilní aplikaci a na webovém portálu budou zveřejněna data o tratích sesbíraná pomocí GPS na území Trenčínského, Jihomoravského, Trnavského a Zlínského kraje. Aplikace bude vytvořena v českém a slovenském jazyce. Hlavní přeshraniční partner (OZ Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina, OZ Kopaničiarsky región) se bude v rámci této aktivity podílet na sběru dat nezbytných pro naplnění mobilní aplikace.


4. Vytrasování turistických, běžkařských a cyklo tratí a zaznamenání do digitálních map
Pro vytrasování jednotlivých tratí na území ČR a SR a zaznamenání do digitálních map včetně délek a profilů terénu bude sloužit pořízené stopovací zařízení s GPS lokátorem, které bude umístněné do rolby nebo za sněžný skútr, které v současnosti upravují tratě pro běžecké lyžování v Bílých Karpatech. Při úpravě běžeckých tratí bude GPS lokátor online přenášet informace do informačního systému, který následně data zpracuje pro zveřejnění v mobilní aplikaci a webovém portálu. Cílové skupiny budou mít zajištěny aktuální informace v daném čase. Na základě těchto informací se budou moci rozhodnout, kam se po Bílých Karpatech vypravit. Traséři z ČR a SR v závislosti na ročním období objedou nebo obejdou všechny tratě s GPS lokátorem, který zaznamená jednotlivé trasy do elektronických map a to včetně délek a profilů terénu.


5. Publicita projektu
Publicita projektu bude partnery projektu zabezpečena internetovým marketingem na českých a slovenských portálech - prezentace mobilní aplikace a webstránky. Kontextová reklama formou textu a bannerů bude zabezpečena na 5000 unikátních návštěv. Také budou vydány propagační materiály - infobrožury o projektu a umístěna pamětní deska v místě realizace projektu.
Termín realizace projektu: 1.7.2014 - 30.3.2015
Celkové náklady projektu: 59 800 EUR (z toho příspěvek EU z ERDF 46 601,25 EUR a státního rozpočtu ČR a SR 8 223,75 EUR)